Socorrisme

Què Fem?

La Protecció i auxili de les persones afectades per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malaties, epidèmies i altres riscs o sinistres col·lectius i successos familiars, així com la prevenció dels danys causats pels mateixos, participant en les actuacions que resultin necessàries per a tal fí, en la forma establerta en les lleis i en els plans nacionals o territorials corresponents.

Aquesta àrea inclou totes les activitats destinades a donar socors i primers auxilis lligades a la cobertura de dispositius preventius de socors.

 

CONTACTE

Quim Fenoll

Cap d’Àrea de Logística, Prevenció, Socorrisme i Formació

socorrisme@creuroja.ad

 

Serveis Preventius de primers auxilis

Són serveis planificats que es presenten en events públics per a intervenir davant qualsevol emergència, establerts mitjançant acords entre els organitzadors de l’esdeveniment, les comunitats, els voluntaris i el personal de les societats de la Creu Roja i mitja Lluna Roja.

 

Full de sol·licitud 2020

Sol·licitud de servei preventiu
Si necessiteu el Servei Preventiu de la Creu Roja Andorrana en una activitat lúdica o esportiva podeu omplir el nostre formulari de sol·licitud de servei preventiu fent clic aquí.

salut@creuroja.ad

Model de documents

 

Grup de muntanya

Rescat telecadires, recerca, rescat en allaus…

Exercicis de rescat en telecadires amb el CRAM 050

 

Tags: creu roja andorrana, socorrisme