Cooperacions Internacionals

Operacions Internacionals

En aquesta àrea s’agrupen les activitats internacionals realitzades per la Creu Roja Andorrana, tant a nivell de relacions internacionals amb altres components del Moviment Internacional de la Creu Roja, com els programes de cooperació realitzats a l’estranger i la resposta a emergències en aquest àmbit.

 

La Cooperació Internacional

La cooperació Internacional és un conjunt d’accions organitzades destinades a potenciar la millora de les condicions de vida i desenvolupament dels pobles, dins d’un marc de respecte a l’independència sobirana nacional d’aquests.

Amb aquestes activitats internacionals, la Creu Roja pel mitjà d’aplicació dels seus Principis Fonamentals pretén assolir la seva missió humanitària que és “ millorar la vida de les persones vulnerables mobilitzant el poder de la humanitat.”

Els tipus d’ajudes es divideixen com segueix:

1.    AJUDA HUMANITÀRIA I D’EMERGÈNCIES: Actuacions d’emergències destinades a cobrir les necessitats bàsiques en casos de  desastres que provoquen crisis humanitàries: catàstrofes naturals, conflictes armats, crisis econòmiques…

2.    COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Suport a projectes comunitaris per aconseguir un desenvolupament sostenible.

3.    SENSIBILITZACIÓ/ EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT: accions de sensibilitatzació i educació amb tendència a crear una consciència solidaria i generar canvis personals i socials que possibilitin unes relacions internacionals justes.

Alguns dels projectes de la Creu Roja Andorrana:
1989-1998  Construcció d’un Centre d’Atenció Primària a Djibo ( Burkina Faso).
1997  Programa de reeducació i assistència a víctimes de les mines terrestres a Cambotja.
1998-1999  Construcció d’una escola a Camarones ( Equador).
2000-2003 Construcció d’una escola agràriaa Libertad de Timbre ( Equador).
2004-2005  Construcció d’un Centre-Refugi Comunitari-Polivalent, amb capacitat per 1200 persones, a Puri  al Districte d’Orissa a l’India.
2006 Programa comunitari de rehabilitació per discapacitats de les poblacions de Salfit a Cisjordània.
2007-2010   Projecte de seguretat alimentària a benefici de 40 agrupacions femenines de la Província del Soum al Burkina Faso.

2011-2013   Joves contra el VIH/SIDA,  projecte amb la col·laboració de la Creu Roja d’Armènia i de la Federació Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja.

 

Plataforma conjunta d’Acció Humanitària de les ONG’s d’Andorra

L’ajuda humanitària que permet aquestes campanyes de  captació de fons es fa arribar  a través de les entitats amb representació internacional com Càritas, Unicef, Intermón Oxfam i Creu Roja Andorrana.

La Creu Roja Andorrana  fa arrivar els ajuts als damnificats  a través de la Federació Internacional de les Societats Nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

Des de la creació de la Plataforma d’ONG’s d’Andorra, al 1994, la Creu Roja Andorrana ha fet arrivar un total de 734.138€  per ajuts en emergències com per exemple: els conflictes bèl·lics a Ruanda (1994) o Kosovo (1999), catàstrofes naturals com els ocasionats per l’Huracan Mitch a Centreamérica ( 1998) o el tsunami al Sudest asiátic (2005), ajuda per paliar situacions de crisis humanitàries cróniques  degudes a sequeres o conflictes bèl·lics com a l’Âfrica ( 2003) o Darfur( 2007)…

 


 

 

Tags: cooperacions internacionals, creu roja andorrana