Intervenció Social

Intervenció Social

La missió que té aquesta Àrea és contribuir a la inclusió social de les persones més desfavorides, treballant de forma integral les diferents

dimensions del f

enòmen de l’exclusió social.

La funció del Voluntari Social és participar en projectes o accions que contribueixin a minvar les desigualtats existents entre la nostra societat, tant impulsats per Creu Roja Andorrana com en col.laboració amb d’altres entitats.

Actualment a l’Àrea Social els voluntaris socials realitzen una sèrie d’activitats amb diferents  col.lectius vulnerables que expliquem a continuació.

 

Persones amb Discapacitats – Acompanyament usuaris de l’Associació TRANA

L’objectiu de l’activitat és l’acompanyament del col.lectiu de malalts d’Esclerosi Múltiple a la piscina de l’Escola Especial de Nostra

Senyora de Meritxell, per tal de facilitar-los la correcta execusió dels exercicis.

Les funcions dels Voluntaris Socials son:

– Acompanyament desde la porta de l’Escola fins als vestuaris, on reben suport per canviarse.

– Oferir suport per canviar-se. Acompanyament del vestuari a la piscina.

– Ajudar a entrar i sortir de l’aigua.

– Posar-se a l’aigua per facilitar el desenvolupament dels exercicis, prèviament encomanats pel seu fisioterapeuta.

Amb aquesta activitat el Voluntari Social preten facilitar l’accés d’aquest usuaris a les seves tasques diaries i evitar així l’aillament, fomentant la confiança en la seva autonomia personal i la seva integració social.

 

Gent gran – Servei de Teleatenció Domiciliària

Va adreçat a persones grans que viuen soles o passen hores soles, malaltes o convalescents en un període de recuperació o rehabilitació, dones amb un embaràs complicat… que volen sentir-se segures i acompanyades a casa seva per continuar sent autònomes i independents.

L’objectiu del Servei TAD es que els usuaris se sentin segurs, sense renunciar a viure a casa seva i en el seu medi habitual, promovent així, les relacions personals i veïnals. Aixir com donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec una persona gran, un malalt crònic, una persona en rehabilitació, etc.

També serveix per a poder-se posar en contacte amb l’usuari, complint les funcions de control diari d’activitat, alarma de medicació, agenda recordatori d’activitats… Oferint, d’aquesta manera, no només el servei d’urgències, sinó també el de suport i prevenció. Així es facilita la ràpida intervenció davant d’una crisi personal social, o sanitària, mobilitzant el metge, els bombers o l’ambulància, si és el cas.

Aquest servei es reforça amb el suport humà dels Voluntaris Socials de Creu Roja Andorrana, i també amb la col.laboració d’altres entitats del país, essent les activitats que es realitzen les següents:

Sortides Socio Culturals amb els usuaris del TAD

Els Voluntaris Socials organitzen durant l’any tot un seguit d’activitats socio-culturals amb l’objectiu de potenciar la convivència, les relacions intergeneracionals i la integració en el medi social dels Usuaris del Servei de Teleatenció Domiciliària, així com promoure la cultura i el lleure.

La metodologia d’aquesta activitat consta en realitzar generalment a la primavera i la tardor, sortides temàtiques amb els Usuaris, per tal de visitar diferents indrets del Principat. Fins aquest moment, l’èxit esdevingut ha superat totes les previsions tan a nivell de participació com pel que fa a la qualitat d’aquestes.

Per cada nova edició es procura proposar activitats que puguin resultar atractives, accessibles i interessants pels Usuaris.

Regal de Nadal

Durant el periode de les vacances de Nadal, els Voluntaris Socials, visiten a tots els Usuaris obsequiant-los amb un petit detall.

L’objectiu de la visita es poder comprovar el correcte funcionament de l’aparell del Servei de Teleatenció Domiciliària, comprovar les seves dades de salut i els contactes, i detectar possibles necessitats fent de vincle amb la societat.

Visita el dia de Nadal als usuaris del TAD

La tarda del dia 25 de desembre un grup de Voluntaris Socials visita als usuaris del Servei TAD que passen el dia sols i que ho desitjen.

 

Biblio-Casa

Aquesta activitat va dirigida a aquells Usuaris a qui els hi agrada la lectura, i té com a objectiu potenciar la convivència, les relacions intergeneracionals i la integració en el medi social dels Usuaris i Voluntaris, així com promoure la cultura i el lleure.

Pràctiques Centre d’Ensenyament Professional

Per quart any consecutiu, vint alumnes del primer curs del cicle formatiu Sanitari i Social, del Centre d’Ensenyament Professional d’Aixovall, han fet unes estades a la Creu Roja Andorrana amb l’objectiu de prende el primer contacte amb les persones grans, col.lectiu amb el qual la majoria d’elles treballarà a nivell professional en un futur pròxim.

Els alumnes han visitat a tots els usuàris del Servei de Teleatenció Domiciliària, tant per fer una comprovació del correcte funcionament de l’aparell, com per realitzar una enquesta de satisfacció amb el Servei TAD.

Seguiment d’Usuaris del Servei de TAD

Els Voluntaris Socials fan el seguiment dels usuaris del Servei TAD que així ho requereixen.

Aquest seguiment consisteix en fer-los una trucada setmanal i una visita mensual.

L’objectiu de les visites, a part de comprovar el correcte funcionament de l’aparell i comprovar les dades de salut i els contactes, és detectar possibles necessitats dels usuaris i fer de vincle amb la societat.

 

Integració laboral

La Creu Roja Andorrana participa en la integració laboral de dos treballadors, en col.laboració amb l’Agència de Treball amb Suport de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell – AGENTAS

Els dos treballadors van superar satisfactòriament el període de prova, i ocupen els llocs de treball de recepcionista i manador. Les jornades de treball d’aquests són de 40 i 20 hores setmanals respectivament.

Amb aquesta experiència, la Creu Roja Andorrana cobreix una necessitat existent en la plantilla i al mateix temps pretén conscienciejar i mostrar, tant a tot el personal de l’organització com a la resta de la societat, les competències sociolaborals de les persones que tenen alguna discapacitat.

 

Cinefòrums al Centre Penitenciari

Aquest programa té com a objectiu fomentar el desenvolupament personal dels interns, i millorar la convivència de les persones privades de llibertat.

Es tracta d’un cicle de pel.lícules que, els Voluntaris Socials han escollit i que ambos col.lectius visionen conjuntament en unes sessions de cinema que els mateixos Voluntaris Socials preparen al Centre Penitenciàri cada 15 dies.

Els Voluntaris Socials han participat prèviament en una formació per part del Centre Penitenciàri que els hi ha servit per dotar-los de les eines bàsiques per una bona intervenció en aquesta activitat.

Les pel.lícules són escollides pels Voluntaris Socials amb la finalitat de que tractin sempre de temes socioeducatius (masclisme, cultures, costums, religió, compromís, generositat, tolerància, homosexualitat, solidaritat, superació, generositat…)

Un cop finalitza la pel.lícula, ambdós participen i intervenen en un debat  on tracten els diferents temes socioeducatius.

 

Cuidem els que cuiden

Cuidar una persona dependent pot resultar una experiència satisfactòria i enriquidora, però també pot ser una tasca cansada, difícil i plena de sentiments contradictoris i pors quan la situació s’allarga en el temps.

Gràcies al Premi Solidaritat de BPA l’any 2009, la Creu Roja Andorrana ha posat en marxa  un programa que preten assessorar i recolzar gratuítament  i a domicili als cuidadors no professionals que tenen al seu càrrec persones amb dependència, dotan-los de eines per millorar la seva tasca a l’àmbit domèstic i oferint-los la oportunitat de compartir  les seves experiències.

 

 

 

 

Orientació Laboral

El Pla d’Orientació Laboral per a col·lectius vulnerables.

Aquest més de desembre la Creu Roja Andorrana va començar un programa d’orientació laboral per les persones que es troben sense feina, davant l’elevat nombre de persones aturades que hi ha actualment al país i la necessitat de posar en marxa accions per freina aquesta tendència.Va adreçat a totes aquelles persones que per les seves circumstàncies personals no es troben en l’actualitat amb una vida laboral activa.L’objectiu és que la persona en situació de dificultat social assoleixi accedir al mercat de treball i afavorir la millora de la seva autonomia personal, les seves condicions de vida i la seva integració social.Es per aquest motiu que un grup de voluntaris de la Creu Roja Andorrana van començar a treballar en aquest projecte. Tots els voluntaris han rebut una formació i estan assessorats  pel grup de psicològia  Psico B, que també realitzen de manera periòdica un coaching motivacional adreçat a tots els usuaris del programa.

Una altra activitat grupal que està tenint molt d’exit és el grup d’autoajuda. La coordinació d’aquest grup és a càrrec dels voluntaris i ofereixen als usuaris que participen l’oportunitat d’expresar i compartir les seves vivències i experiències.

Menjador Social – Call Focall Restaurant Social


Denominació del projecteServei de Restaurant Social per donar cobertura alimentària a totes aquelles persones que es troben en situació de risc social i tenen una necessitat d’alimentació i que estan disposades a treballar per la seva inclusió social a partir d’un pla de treball i un seguiment social.Descripció  del projecte i marc justificatiuActualment hi ha un menjador social, promogut pel Comú d’Andorra la Vella  a l’abril del 2012, que es troba ubicat en les mateixes dependències de Casa Calones, aprofitant que ja és un menjador i una sala d’activitats destinat als jubilats de la parròquia d’Andorra la Vella. La corporació comunal va engegar aquest projecte a nivell nacional, vistes les necessitats de la població,  subministrant un àpat diari i equilibrat a totes les persones que es troben en una situació de risc i d’exclusió social i que necessiten tenir una cobertura en alimentació, tan si resideixen de forma legal o no al país.El projecte es complementa amb diferents professionals de l’àmbit social del país per assegurar que la persona rep una atenció integral i individualitzada.En aquest període del  02/04/2012 al 16/09/2012, es van atendre 39 casos amb un total de 37 persones i 2.478 àpats.El caire nacional d’aquest projecte i la necessitat de diferenciar els usuaris de Casa Calones i dels del menjador social han estat factors decisius perquè el Comú, vistos els resultats, considerés oportú demanar la implicació d’altres entitats en la gestió d’aquest projecte.

Creu Roja Andorrana considera necessari i important aquest projecte i planteja la possibilitat de fer-se’n càrrec. El Comú d’Andorra la Vella i el ministeri de Salut i Benestar recolzen la iniciativa. Des de el ministeri s’efectuaran les tasques de interlocució entre els agents implicats.

El canvi de mans implica, alhora, un canvi de nom i ubicació del projecte. D’entrada, de menjador social es passarà a denominar restaurant social ja que l’usuari/s en arribar seran asseguts en una taula i servits. D’altra banda per tal de diferenciar els usuaris de Casa Calones i dels del restaurant social s’ha buscat i trobat una nova ubicació. El nou indret és Pensió Garcia.

La voluntat de la Creu Roja Andorrana és iniciar el període de prova d’aquest servei entre juliol i agost de 2013. Durant 6 mesos la entitat valorarà la viabilitat del projecte.

Població beneficiària

El restaurant social donarà servei a aquelles persones, tan majors d’edat com menors acompanyats pels seus progenitors o tutors legals, que es trobin al Principat i que en aquell moment no disposin de recursos econòmics o d’un altra índole que els permeti cobrir la necessitat alimentària.

Objectius generals

  • Garantir a la persona un àpat diari.

 

Objectius específics

  • Promoure una millor qualitat de vida d’aquestes persones.
  • Millorar els hàbit higiènics i de salut de les persones.
  • Garantir una dieta equilibrada.
  • Vetllar pel benestar i la seguretat de les persones.
  • Potenciar l’atenció integral de les persones.
  • Afavorir la companyia i les relacions socials

 

Activitats previstes

Formació

Formació específica per al Tècnic Auxiliar del Restaurant Social.

Coordinació
Reunions de treballs i comunicats amb tots els agents implicats (treballadors socials dels comuns, Ministeri de Benestar, Cáritas, etc)

Difusió
Comunicat de premsa abans de l’obertura i de cara al setembre presentació a tots els mitjans de comunicació conjuntament amb el Ministeri de Benestar.

Gestió
El Restaurant Social obrirà sis dies a la setmana, de dilluns a dissabte, festius laborables inclosos, i oferirà un menú equilibrat que consistirà en un primer i segon plat, postra, aigua i pa.
L’horari del restaurant serà de les 13h a 14h30. i de 19h a 21h
El Tècnic Auxiliar al Restaurant Social serà la persona responsable de coordinar i dirigir el servei.
A banda de les funcions bàsiques a realitzar en un restaurant, el tècnic també s’ocuparà de rebre les derivacions, omplir els formularis, assistir els usuaris, rebre el menú diari servit per una empresa de càtering, servir el menjar, netejar etc.

Programa d’Acompanyaments per persones depenents

Aquest estiu s’ha iniciat la prova pilot del servei d’acompanyaments per persones depenents.

Amb l’assistència d’un voluntari de la Creu Roja Andorrana, persones de totes les franges d’adat que per motius de salut física o psíquica es troben en situació de dificultat i manca d’autonomia personal per a desenvolupar les activitats de la seva vida diària poden sol·licitar aquest servei.

Existeixen diferents tipus d’acompanyaments:

  • Passejades per l’entorn per aquells usuaris depenents que els aportin benestar i salut tot i dependre d’una cadira de rodes
  • Passajedes per l’entorn per a treballar i potenciar l’exercici físic per persones que puguin caminar per si sols
  • Acompanyaments mèdics o per a la realització d’activitatsque facilitin l’integració dels ususaris en la societat i que proporcionin realisme a les seves vides (com compres, perruqueria, bancs, etc….)

Tags: creu roja andorrana, social