IMG_1780 - còpia
PREVENTIUS

Serveis Preventius de primers auxilis

Són serveis planificats, establerts mitjançant acords entre els organitzadors de l’esdeveniment. Tenen com a objectiu poder intervenir amb eficàcia davant qualsevol situació necessària.

 

Full de sol·licitud

Si necessiteu el Servei Preventiu de la Creu Roja Andorrana en una activitat lúdica o esportiva heu d’omplir aquest full.

Model de documents