Search

Millorant el benestar a través de l’estimulació neurològica: nou programa pels Centres de Dia

Amb la col·laboració de Black Horse Parters (BHP), des de Creu Roja Andorrana posem en marxa un nou projecte pels tres Centres de Dia: Centre Major, CENCRA i Paraires, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones usuàries mitjançant un programa d’estimulació neurològica. Aquesta iniciativa respon a la missió compartida de promoure iniciatives socials significatives que beneficiïn la comunitat del nostre país.

Els recursos han anat destinats a l’adquisició de 60 tablets equipades amb accés a la plataforma NeuronUp, una eina terapèutica reconeguda internacionalment. Aquesta plataforma permet als usuaris i usuàries dels Centres de Dia millorar les seves capacitats cognitives de manera autònoma o en petits grups, afavorint la participació i l’estimulació, de manera totalment personalitzada i adaptada a les seves necessitats i habilitats neurològiques, actuant no només com una eina de tractament i millora, sinó també de prevenció.

La nostra terapeuta ocupacional, Lídia Ballesteros, destaca la importància d’aquesta iniciativa per proporcionar teràpies adaptades a les necessitats de tothom, independentment del seu grau de dependència o deteriorament cognitiu.

A través d’aquesta col·laboració, queda patent el compromís de BHP i Creu Roja Andorrana amb la millora del benestar de la gent gran, a través de solucions tecnològiques d’aprenentatge dinàmiques, efectives i entretingudes. Aquest projecte exemplifica com les aliances amb empreses conscienciades amb la responsabilitat social corporativa poden tenir un impacte positiu directe en la vida de les persones vulnerables de la nostra societat.