Search

Qui som

La Creu Roja Andorrana

La Creu Roja Andorrana, creada l’any 1981 esta reconeguda per la Llei 89/2010 com a Institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant la seva independència i autonomia, amb plena acceptació dels 7 Principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

Estatuts

Memories d'Activitats

2023...

2022...

2021...

2020...

2019...

2018...

2017...

Disseny i maquetació: Carme Fdez-Vernet, voluntària de la Creu Roja Andorrana. Totes les dades reflectides a les memòries es troben a disposició dels socis a la Secretaria de l’entitat.

La Nostra Història

1

3 d’octubre de 1979

El Rotary Club d’Andorra presenta una súplica al M.I. Consell General afí de constituir una ponència per elaborar els Estatuts.

2

21 de març de 1980

El President de la Ponència presenta de nou una súplica al M.I. Consell demanant la creació de la Creu Roja Andorrana.

3

20 de desembre de 1980

Es crea la Creu Roja Andorrana.

4

28 de juliol de 1993

El Principat d’Andorra és admès 184è, membre de ple dret a l’Organització de les Nacions Unides O.N.U.

7

3 de maig de 1994

La Creu Roja Andorrana a l’ocasió de la commemoració a Paris del 75è aniversari de la fundació de la Federació Internacional, és Proclamada la 162èna Societat nacional.

8

27 de novembre de 1995

La Creu Roja Andorrana és ratificada per l’Assemblea General de la Federació Internacional de les Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja a Ginebra.

10

16 de desembre de 2010

S’aprova la Llei 89/2010 que reconeix la Creu Roja Andorrana com a institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant la seva independència i autonomia, amb plena acceptació dels Principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja.

11

8 de maig de 2016

S’inaugura la nova Seu Social, propietat de la Creu Roja Andorrana gràcies a la donació de la Sra. Genoviève Chicoix.

Com Funcionem

La Creu Roja Andorrana es desenvolupa en diferents àmbits d’actuació on treballen professionals entregats, tant voluntaris com assalariats, per tal de donar suport al país i a les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables.

La Creu Roja al Món

La Creu Roja és l’organització humanitària més gran del món i assisteix a totes les persones sense discriminar per motius de nacionalitat, raça, religió, classe social o opinió política.

L'Emblema

La Creu Roja i la Mitja Lluna Roja son els símbols més reconeguts arreu del món. La FICR utilitza com a identificador el dos símbols de reconeixement mundial la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja sobre fons blanc.

El Cristall Vermell és un nou emblema i es representa com un marc vermell quadrat sobre fons blanc, col·locat sobre un dels seus vèrtexs. Està exempt de connotacions religioses, polítiques o d’un altre tipus, sent així acceptable universalment per a diferents cultures.

L’utilització dels emblemes esta reglamentada pel dret internacional i per les legislacions laborals, l’emblema protegeix les víctimes del conflictes armats i als membres dels serveis sanitaris dels exercits o del Moviment Internacional

Els emblemes s’utilitzen per les finalitats següents:

  • Protecció: En temps de guerra, l’ús de grans emblemes protectors serveix per identificar al personal, els equips, les unitats i els transports sanitaris.
  • Indicació: En temps de pau s’utilitzen petits emblemes que mostren que els voluntaris treballen per a la seva Societat Nacional. L’emblema identifica els béns, els vehicles i el material com part de la Societat Nacional i el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.
ident-2
emble-3

Els Principis Fonamentals

Els Principis Fonamentals garanteixen la continuïtat del Moviment de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja i la seva tasca humanitària.

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits als camps de batalla, s’esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el patiment de l’ésser humà en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l’amistat, la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles.

No fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents.

Amb la fi de conservar la confiança de tots, el Moviment s’absté de prendre part en les hostilitats i, en tot temps, en les controvèrsies d’ordre polític, racial, religiós, i ideològic.

El Moviment és independent. Auxiliars dels poders públics en les seves activitats humanitàries i sotmeses a la legislació que regeix en els països respectius, les Societats Nacionals han de conservar, això no obstant, una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord amb els principis del Moviment.

És una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat.

A cada país, només hi pot haver una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a tothom per poder estendre la seva acció humanitària a tot el territori.

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el si del qual totes les Societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, és universal.

L’ESTRATÈGIA 2020 DEL MOVIMENT INTERNACIONAL

L’ambició i el sentit….

 

L’ Estratègia 2020 va ser aprovada durant la Conferència Internacional de la Creu Roja celebrada a Nairobi al novembre 2009. Expressa la determinació de la Federació Internacional des les Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja per superar millor els grans desafiaments que la humanitat s’enfrontarà en la pròxima dècada i estableix les directrius per al nou mil·lenni : fer més, fer-ho millor, per anar més enllà!

 

L’Estratègia es centra en quatre àrees clau:

 

1) La promoció dels Principis Fonamentals i Valors Humanitaris del Moviment.
2) La intervenció en cas de desastre.
3) La preparació per fer front als desastres.
4) La salut i assistència a les persones a nivell comunitari (principalment els més vulnerables i no ateses per les institucions polítiques: els migrants, les persones grans i dependents).

 

L’Estratègia 2020 porta el títol de “salvar vides, canviar mentalitats” i es basa en tres objectius:

 

1) Salvar vides, protegir els mitjans de subsistència, i enfortir la recuperació després de desastres i crisis.
2) Promoure els estils de vida segurs i saludables.
3) Promoure la integració social i una cultura de la no violència i la pau