Search

Què Fem

Què fem

Què Fem?

La Protecció i auxili de les persones afectades per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malaties, epidèmies i altres riscs o sinistres col·lectius i successos familiars, així com la prevenció dels danys causats pels mateixos, participant en les actuacions que resultin necessàries per a tal fí, en la forma establerta en les lleis i en els plans nacionals o territorials corresponents.

Aquesta àrea inclou totes les activitats destinades a donar socors i primers auxilis lligades a la cobertura de dispositius preventius de socors.

CONTACTE

Àrea de Salut Pública

salut@creuroja.ad

Serveis Preventius de primers auxilis

Són serveis planificats que es presenten en events públics per a intervenir davant qualsevol emergència, establerts mitjançant acords entre els organitzadors de l’esdeveniment, les comunitats, els voluntaris i el personal de les societats de la Creu Roja i mitja Lluna Roja.

Full de sol·licitud 2022

Sol·licitud de servei preventiu
Si necessiteu el Servei Preventiu de la Creu Roja Andorrana en una activitat lúdica o esportiva podeu omplir el nostre formulari de sol·licitud de servei preventiu fent clic aquí.

salut@creuroja.ad

Grup de muntanya

Rescat telecadires, recerca, rescat en allaus…

Intervenció Social

 

La missió que té aquesta Àrea és contribuir a la inclusió social de les persones més desfavorides, treballant de forma integral les diferents

dimensions del f

enòmen de l’exclusió social.

La funció del Voluntari Social és participar en projectes o accions que contribueixin a minvar les desigualtats existents entre la nostra societat, tant impulsats per Creu Roja Andorrana com en col.laboració amb d’altres entitats.

Actualment a l’Àrea Social els voluntaris socials realitzen una sèrie d’activitats amb diferents  col.lectius vulnerables que expliquem a continuació.

 

Persones amb Discapacitats – Acompanyament usuaris de l’Associació TRANA

 

L’objectiu de l’activitat és l’acompanyament del col.lectiu de malalts d’Esclerosi Múltiple a la piscina de l’Escola Especial de Nostra Senyora de Meritxell, per tal de facilitar-los la correcta execusió dels exercicis.

Les funcions dels Voluntaris Socials son:

– Acompanyament desde la porta de l’Escola fins als vestuaris, on reben suport per canviarse.

– Oferir suport per canviar-se. Acompanyament del vestuari a la piscina.

– Ajudar a entrar i sortir de l’aigua.

– Posar-se a l’aigua per facilitar el desenvolupament dels exercicis, prèviament encomanats pel seu fisioterapeuta.

Amb aquesta activitat el Voluntari Social preten facilitar l’accés d’aquest usuaris a les seves tasques diaries i evitar així l’aillament, fomentant la confiança en la seva autonomia personal i la seva integració social.

 

Gent gran – Servei de Teleatenció Domiciliària

 

Va adreçat a persones grans que viuen soles o passen hores soles, malaltes o convalescents en un període de recuperació o rehabilitació, dones amb un embaràs complicat… que volen sentir-se segures i acompanyades a casa seva per continuar sent autònomes i independents.

L’objectiu del Servei TAD es que els usuaris se sentin segurs, sense renunciar a viure a casa seva i en el seu medi habitual, promovent així, les relacions personals i veïnals. Aixir com donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec una persona gran, un malalt crònic, una persona en rehabilitació, etc.

També serveix per a poder-se posar en contacte amb l’usuari, complint les funcions de control diari d’activitat, alarma de medicació, agenda recordatori d’activitats… Oferint, d’aquesta manera, no només el servei d’urgències, sinó també el de suport i prevenció. Així es facilita la ràpida intervenció davant d’una crisi personal social, o sanitària, mobilitzant el metge, els bombers o l’ambulància, si és el cas.

Aquest servei es reforça amb el suport humà dels Voluntaris Socials de Creu Roja Andorrana, i també amb la col.laboració d’altres entitats del país, essent les activitats que es realitzen les següents:

 

Sortides Socio Culturals amb els usuaris del TAD

 

Els Voluntaris Socials organitzen durant l’any tot un seguit d’activitats socio-culturals amb l’objectiu de potenciar la convivència, les relacions intergeneracionals i la integració en el medi social dels Usuaris del Servei de Teleatenció Domiciliària, així com promoure la cultura i el lleure.

La metodologia d’aquesta activitat consta en realitzar generalment a la primavera i la tardor, sortides temàtiques amb els Usuaris, per tal de visitar diferents indrets del Principat. Fins aquest moment, l’èxit esdevingut ha superat totes les previsions tan a nivell de participació com pel que fa a la qualitat d’aquestes.

Per cada nova edició es procura proposar activitats que puguin resultar atractives, accessibles i interessants pels Usuaris.

 

Regal de Nadal

 

Durant el periode de les vacances de Nadal, els Voluntaris Socials, visiten a tots els Usuaris obsequiant-los amb un petit detall.

L’objectiu de la visita es poder comprovar el correcte funcionament de l’aparell del Servei de Teleatenció Domiciliària, comprovar les seves dades de salut i els contactes, i detectar possibles necessitats fent de vincle amb la societat.

 

Visita el dia de Nadal als usuaris del TAD

 

La tarda del dia 25 de desembre un grup de Voluntaris Socials visita als usuaris del Servei TAD que passen el dia sols i que ho desitjen.

 

Biblio-Casa

 

Aquesta activitat va dirigida a aquells Usuaris a qui els hi agrada la lectura, i té com a objectiu potenciar la convivència, les relacions intergeneracionals i la integració en el medi social dels Usuaris i Voluntaris, així com promoure la cultura i el lleure.

 

Pràctiques Centre d’Ensenyament Professional

 

Per quart any consecutiu, vint alumnes del primer curs del cicle formatiu Sanitari i Social, del Centre d’Ensenyament Professional d’Aixovall, han fet unes estades a la Creu Roja Andorrana amb l’objectiu de prende el primer contacte amb les persones grans, col.lectiu amb el qual la majoria d’elles treballarà a nivell professional en un futur pròxim.

Els alumnes han visitat a tots els usuàris del Servei de Teleatenció Domiciliària, tant per fer una comprovació del correcte funcionament de l’aparell, com per realitzar una enquesta de satisfacció amb el Servei TAD.

 

Seguiment d’Usuaris del Servei de TAD

 

Els Voluntaris Socials fan el seguiment dels usuaris del Servei TAD que així ho requereixen.

Aquest seguiment consisteix en fer-los una trucada setmanal i una visita mensual.

L’objectiu de les visites, a part de comprovar el correcte funcionament de l’aparell i comprovar les dades de salut i els contactes, és detectar possibles necessitats dels usuaris i fer de vincle amb la societat.

 

Integració laboral

 

La Creu Roja Andorrana participa en la integració laboral de dos treballadors, en col.laboració amb l’Agència de Treball amb Suport de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell – AGENTAS

Els dos treballadors van superar satisfactòriament el període de prova, i ocupen els llocs de treball de recepcionista i manador. Les jornades de treball d’aquests són de 40 i 20 hores setmanals respectivament.

Amb aquesta experiència, la Creu Roja Andorrana cobreix una necessitat existent en la plantilla i al mateix temps pretén conscienciejar i mostrar, tant a tot el personal de l’organització com a la resta de la societat, les competències sociolaborals de les persones que tenen alguna discapacitat.

 

Cinefòrums al Centre Penitenciari

 

Aquest programa té com a objectiu fomentar el desenvolupament personal dels interns, i millorar la convivència de les persones privades de llibertat.

Es tracta d’un cicle de pel.lícules que, els Voluntaris Socials han escollit i que ambos col.lectius visionen conjuntament en unes sessions de cinema que els mateixos Voluntaris Socials preparen al Centre Penitenciàri cada 15 dies.

Els Voluntaris Socials han participat prèviament en una formació per part del Centre Penitenciàri que els hi ha servit per dotar-los de les eines bàsiques per una bona intervenció en aquesta activitat.

Les pel.lícules són escollides pels Voluntaris Socials amb la finalitat de que tractin sempre de temes socioeducatius (masclisme, cultures, costums, religió, compromís, generositat, tolerància, homosexualitat, solidaritat, superació, generositat…)

Un cop finalitza la pel.lícula, ambdós participen i intervenen en un debat  on tracten els diferents temes socioeducatius.

 

Cuidem els que cuiden

 

Cuidar una persona dependent pot resultar una experiència satisfactòria i enriquidora, però també pot ser una tasca cansada, difícil i plena de sentiments contradictoris i pors quan la situació s’allarga en el temps.

Gràcies al Premi Solidaritat de BPA l’any 2009, la Creu Roja Andorrana ha posat en marxa  un programa que preten assessorar i recolzar gratuítament  i a domicili als cuidadors no professionals que tenen al seu càrrec persones amb dependència, dotan-los de eines per millorar la seva tasca a l’àmbit domèstic i oferint-los la oportunitat de compartir  les seves experiències.

 

Orientació Laboral

 

El Pla d’Orientació Laboral per a col·lectius vulnerables.

Aquest més de desembre la Creu Roja Andorrana va començar un programa d’orientació laboral per les persones que es troben sense feina, davant l’elevat nombre de persones aturades que hi ha actualment al país i la necessitat de posar en marxa accions per freina aquesta tendència.Va adreçat a totes aquelles persones que per les seves circumstàncies personals no es troben en l’actualitat amb una vida laboral activa.L’objectiu és que la persona en situació de dificultat social assoleixi accedir al mercat de treball i afavorir la millora de la seva autonomia personal, les seves condicions de vida i la seva integració social.Es per aquest motiu que un grup de voluntaris de la Creu Roja Andorrana van començar a treballar en aquest projecte. Tots els voluntaris han rebut una formació i estan assessorats  pel grup de psicològia  Psico B, que també realitzen de manera periòdica un coaching motivacional adreçat a tots els usuaris del programa.

Una altra activitat grupal que està tenint molt d’exit és el grup d’autoajuda. La coordinació d’aquest grup és a càrrec dels voluntaris i ofereixen als usuaris que participen l’oportunitat d’expresar i compartir les seves vivències i experiències.

 

Menjador Social – Call Focall Restaurant Social

 

Denominació del projecteServei de Restaurant Social per donar cobertura alimentària a totes aquelles persones que es troben en situació de risc social i tenen una necessitat d’alimentació i que estan disposades a treballar per la seva inclusió social a partir d’un pla de treball i un seguiment social.Descripció  del projecte i marc justificatiuActualment hi ha un menjador social, promogut pel Comú d’Andorra la Vella  a l’abril del 2012, que es troba ubicat en les mateixes dependències de Casa Calones, aprofitant que ja és un menjador i una sala d’activitats destinat als jubilats de la parròquia d’Andorra la Vella. La corporació comunal va engegar aquest projecte a nivell nacional, vistes les necessitats de la població,  subministrant un àpat diari i equilibrat a totes les persones que es troben en una situació de risc i d’exclusió social i que necessiten tenir una cobertura en alimentació, tan si resideixen de forma legal o no al país.El projecte es complementa amb diferents professionals de l’àmbit social del país per assegurar que la persona rep una atenció integral i individualitzada.En aquest període del  02/04/2012 al 16/09/2012, es van atendre 39 casos amb un total de 37 persones i 2.478 àpats.El caire nacional d’aquest projecte i la necessitat de diferenciar els usuaris de Casa Calones i dels del menjador social han estat factors decisius perquè el Comú, vistos els resultats, considerés oportú demanar la implicació d’altres entitats en la gestió d’aquest projecte. 

Creu Roja Andorrana considera necessari i important aquest projecte i planteja la possibilitat de fer-se’n càrrec. El Comú d’Andorra la Vella i el ministeri de Salut i Benestar recolzen la iniciativa. Des de el ministeri s’efectuaran les tasques de interlocució entre els agents implicats.

El canvi de mans implica, alhora, un canvi de nom i ubicació del projecte. D’entrada, de menjador social es passarà a denominar restaurant social ja que l’usuari/s en arribar seran asseguts en una taula i servits. D’altra banda per tal de diferenciar els usuaris de Casa Calones i dels del restaurant social s’ha buscat i trobat una nova ubicació. El nou indret és Pensió Garcia.

La voluntat de la Creu Roja Andorrana és iniciar el període de prova d’aquest servei entre juliol i agost de 2013. Durant 6 mesos la entitat valorarà la viabilitat del projecte.

Població beneficiària

El restaurant social donarà servei a aquelles persones, tan majors d’edat com menors acompanyats pels seus progenitors o tutors legals, que es trobin al Principat i que en aquell moment no disposin de recursos econòmics o d’un altra índole que els permeti cobrir la necessitat alimentària.

Objectius generals

Garantir a la persona un àpat diari.
 

Objectius específics

Promoure una millor qualitat de vida d’aquestes persones.
Millorar els hàbit higiènics i de salut de les persones.
Garantir una dieta equilibrada.
Vetllar pel benestar i la seguretat de les persones.
Potenciar l’atenció integral de les persones.
Afavorir la companyia i les relacions socials
 

Activitats previstes

Formació

 

Formació específica per al Tècnic Auxiliar del Restaurant Social.

Coordinació
Reunions de treballs i comunicats amb tots els agents implicats (treballadors socials dels comuns, Ministeri de Benestar, Cáritas, etc)

Difusió
Comunicat de premsa abans de l’obertura i de cara al setembre presentació a tots els mitjans de comunicació conjuntament amb el Ministeri de Benestar.

Gestió
El Restaurant Social obrirà sis dies a la setmana, de dilluns a dissabte, festius laborables inclosos, i oferirà un menú equilibrat que consistirà en un primer i segon plat, postra, aigua i pa.
L’horari del restaurant serà de les 13h a 14h30. i de 19h a 21h
El Tècnic Auxiliar al Restaurant Social serà la persona responsable de coordinar i dirigir el servei.
A banda de les funcions bàsiques a realitzar en un restaurant, el tècnic també s’ocuparà de rebre les derivacions, omplir els formularis, assistir els usuaris, rebre el menú diari servit per una empresa de càtering, servir el menjar, netejar etc.

 

Programa d’Acompanyaments per persones depenents

 

Aquest estiu s’ha iniciat la prova pilot del servei d’acompanyaments per persones depenents.

Amb l’assistència d’un voluntari de la Creu Roja Andorrana, persones de totes les franges d’adat que per motius de salut física o psíquica es troben en situació de dificultat i manca d’autonomia personal per a desenvolupar les activitats de la seva vida diària poden sol·licitar aquest servei.

Existeixen diferents tipus d’acompanyaments:

Passejades per l’entorn per aquells usuaris depenents que els aportin benestar i salut tot i dependre d’una cadira de rodes
Passajedes per l’entorn per a treballar i potenciar l’exercici físic per persones que puguin caminar per si sols
Acompanyaments mèdics o per a la realització d’activitatsque facilitin l’integració dels ususaris en la societat i que proporcionin realisme a les seves vides (com compres, perruqueria, bancs, etc….)

Perqué serveis de dia?

 

Amb motiu de la l’impacte de la crisis sanitària per la COVID-19, el 14 de març de 2020, els centres de dia que llavors havia a Andorra, com a mesura de seguretat van haver de tancar. Durant el mateix any, i sempre sota la premisa que Creu Roja Andorrana es subsidiària dels poders públics, es començar el projecte de creació del que ara és el CENCRA, com a un servei de dia capaç d’assumir a les persones que ja disposaven de plaça pública i també capaç d’assumir a totes les persones que mitjançant sol·licitud al Govern d’Andorra, volien accedir a un plaça concertada en règim de centre de dia.


Paral·lelament a aquest procés, El Comú de Sant Julià de Lòria degut a la petició de la Germandat de Sant Esteban, va crear el Centre Major, la gestió del qual es va cedir, mitjançant conveni de col·laboració a la Creu Roja Andorrana.


Per aquests motius, el dia 21 de juny de 2021 es van inaugurar els dos Serveis de dia que actualmente gestiona la Creu Roja Andorrana.


On es pots trobar?


El CENCRA, ubicat a la Av. Santa Coloma 41-45 de Andorra la Vella, amb una capacitat autoritzada actualment de 42 places, i el CENTRE MAJOR, ubicat a la Plaça Major núm 9 de Sant Julià de Lòria, amb una capacitat autoritzada actuament de 10 places.


Qué fem?


Com a serveis de dia, la nostra funció es acullir a persones grans en situación de dependència, persones amb discapacitat greu i persones amb problemes desalut mental, per oferir-los assistència, activitats terapèutiques i de recuperación diurna.


Totes les places que disposem als serveis de dia de la Creu Roja Andorrana, actualment están concertades amb el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, per aquest motiu, totes les persones que vulguin accedir a aquestes places han de fer la sol·licitud a l’Àrea de Serveis Sociosantiaris del mateix Ministeri. En la següent penstanya s’indica el procediment a seguir.


Qui som?


L’equip de professionals dels serveis dia esta format per, infermeres, fisioterapèutes, terapèutes ocupacionals, auxiliar d’infermeria, treballador social, podòleg i d’altres professionals assistencials així com decenes de voluntaris que ens presten el seu temps per ajudar i col·laborar amb els nostres usuaris.


Que has de fer si estas interessat en accedir-hi?


Totes les places disponibles als serveis de dia de la Creu Roja Andorrana están concertades amb el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, la distribución de les places es la següent:


CENCRA: 42 places
CENTRE MAJOR: 10 places


Totes les persones que vulguin accedir a aquestes places concertades en règim de centre de dia, han de fer la sol·licitud corresponent amb l’Àrea de Serveis Sociosanitaris del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.


Son els tècnics socials del Ministeri els encarregats de traitar, gestionar, valorar les demandes. La Comissió de Valoració Sociosanitària COVASS, es l’órgan compentent i encarregat de resoldre aquestes demandes i derivar, si es cau, a la persona sol·licitant als serveis de dia de la Creu Roja Andorrana.

Si necessites més informació pots mirar aquí


A continuació fiquem difernts enllaços d’interés.


Pàgina web del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
https://www.aferssocials.ad/


Pàgina web relativa a la gent gran del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat
https://www.aferssocials.ad/gent-gran


Enllaç al BOPA per l’accés al Reglament Regulador de les Prestacacions Tècniques i Tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris
https://www.bopa.ad/bopa/029039/Pagines/GR20170608_13_04_08.aspx


Enllaç posterior amb modificacions del Reglament Regulador de Prestacions Tècniques i Tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de Serveis socials i sociosanitaris amb canvis en la definición dels serveis de dia.
https://www.bopa.ad/bopa/034064/Pagines/GD20220519_11_08_07.aspx
https://www.bopa.ad/bopa/034031/Pagines/GD20220309_11_49_36.aspx
 
On pots contactar amb nosaltres?


Per a qualsevol información relativa als serveis de dia de la Creu Roja Andorrana us podeu ficar en cotacte amb:


Creu Roja Andorrana: 808239
CENCRA: 808239
CENTRE MAJOR: 737525

O bé mitjançant correu electrònic a: jorge.perez@creuroja.ad

Calendari formacions 

Inscriu-te a una de les nostres formacions fent clic aquí

 

 

10% DE DESCOMPTE AMB EL CARNET JOVE

Àrea de joventut

 

L’Àrea de joventut  treballa pel  foment de la participació d’infants i joves en les activitats de l’entitat, i la difussió entre ells dels principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, del Dret Internacional Humanitari i dels Drets Humans, així com dels ideals de pau, respecte mutu i enteniment entre totes les persones i els pobles.Agrupa les activitats destinades als joves de l’entitat, amb l’intenció de promoure la vida associativa, fomentar la participació dels joves a la vida de l’institució i difondre els principis fonamentals del Moviment de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, així com valors de solidaritat i ajuda.

 

Alcohol + Conducció= Mal Rotllo

 

Es tracta d’una campanya d’informació i sensibilització, impacte i conscienciació, dels efectes i perills de combinar alcohol i conducció. La campanya constarà de dos parts clarament diferenciades: taller d’informació i sensibilització i control per la reducció de riscos.

Els tallers es duran a terme durant esdeveniments de caire públic: 8 de maig diada Internacional de la Creu Roja, Fira d’Andorra, Festa de la Joventut, Festes populars en horari diürn, altres fires i trobades… Consistiran en un seguit d’activitats lúdic -educatives  on, amb l’ús d’ulleres especials que simulen els efectes de l’alcohol, els usuaris podran comprovar i entendre la dificultat que suposa realitzar, sota els efectes de l’alcohol,  activitats tan senzilles com: conduir una bici o caminar en línea recta, introduir objectes en un got o caixa, jugar a jocs infantils com llençar pilotes, escriure o pintar un dibuix,… Els voluntaris que duran a terme aquesta part del programa seran principalment els més joves de la Creu Roja Joventut ( 16 a 20 anys).

La part nocturna de les intervencions es realitzaran a l’exterior de les zones d’oci del Principat, a dintre d’alguns locals que així ho permetin i a les festes populars i macro festes privades.

Va adreçat a totes aquelles persones que gaudeixen de la vida nocturna del Principat, especialment als més joves.

La tasca  a desenvolupar per part de la Creu Roja Andorrana consisteix en fer difusió, per part d’un grup de voluntaris de Creu Roja Joventut i de l’Àrea d’Activitats de la Salut Pública, d’un missatge sobre la conducció responsable, així com la distribució d’etilòmetres d’un sol ús per que els propis usuaris puguin mesurar si estan en condicions de conduir.

Població beneficiària

Totes aquelles persones, especialment el col·lectiu de joves, que circulen per les carreteres del Principat d’Andorra, durant les hores  nocturnes dels caps de setmana.

El col·lectiu de voluntaris que hi participaran al projecte.

Objectius generals

Reduir la quantitat d’accidents de trànsit, especialment entre la població jove, associats al consum d’alcohol.
 

Conscienciar a la població en general, i al col·lectiu jove en particular, de que una conducció responsable pot salvar vides.
En cap moment és objectiu de la campanya  fer judicis de valor sobre els hàbits d’oci nocturn dels usuaris.

 

Objectius específics

  • Prevenció de riscos que finalitzen en un accident de trànsit, com és el cas del consum d’alcohol
  • Estendre la pràctica del conductor que surt a la nit i que no consumeix alcohol (conductor 0,0)
  • Oferir alternatives a conduir  sota els efectes de l’alcohol
  • Sensibilitzar a la població en general, i als joves en particular,  sobre el respecte de les normes de circulació
  • Conscienciar de les conseqüències de la suma d’alcohol i conducció.
  • Implicar al col·lectiu de voluntaris en campanyes de promoció de la salut pública
  • Comprometre a la societat andorrana amb la lluita contra la sinistralitat a la carretera

 

DICSAT

 

El DICSAT és una trobada Formativa de Creu Roja Joventut Catalunya que es dur a terme una vegada l’any.

Al DICSAT, el voluntari es formen projectes i programes de Creu Roja Joventut per a poder dur a terme una intervenció diària de qualitat .

Amés, i no menys important, en el DICSAT, el voluntariat comparteix un espai durant un cap de setmana amb companys i companyes d’arreu de Catalunya, un cap de setmana compartint experiències, coneixent gent nova i i gaudint de la vida associativa.

 

ATLANTIS VIII

 

L’Atlantis és un campament de joves de la Creu Roja de la Mediterrània que s’ha consolidat com a punt de trobada referent pel diàleg intercultural i d’intercanvi d’experiències de la regió.

Han acollit el campament : Creu Roja Italiana, Mitja Lluna Roja Turca, Mitja lluna Roja de Síria, Creu Roja de Sèrbia, Mitja Lluna Roja del Marroc, Creu Roja Francesa, Mitja Lluna Roja Tunicina i Creu Roja Andorrana.

CRA ha enviat voluntaris a  les edicions de Tunísia i França.

“De acuerdo con la Estrategia 2020 de la FICR, Atlantis  tiene por objeto tener y
apoyar a participantes más activos, más motivados y mejor organizados. Los jóvenes voluntarios aportan habilidades muy necesarias en su tarea con las personas vulnerables. Esto es crucial para la transmisión intergeneracional de la experiencia, y vital para el progreso y la estabilidad de la sociedad. Así, los jóvenes contribuyen con su tiempo y capacidades, de manera habitual u ocasional, a la prestación de servicios, en la movilización de recursos, la gestión administrativa, o en funciones de asesoramiento.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tienen el
compromiso de mejorar las capacidades y la fidelización de los voluntarios mediante la creación de un ambiente acogedor y socialmente inclusivo. Esto significa capacitar a los voluntarios con formación, supervisión y evaluación periódica para responder de una manera cada vez más eficaz a las necesidades y vulnerabilidades a las cuales se enfrenta el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.”

* Com s’organitza?

– El número de participants voluntaris de joventut ( 18-29 anys) són  +/- 50 dels quals 15 són de la Societat Nacional que acull.
– Hi participa un equip d’unes 20 persones entre facilitadors de les formacions i equips tècnics de logística, dels quals 4 persones serien de CRA ( voluntaris que ja han participat a l’Atlantis abans).

– El campament dura una setmana (7 dies) als que tenen lloc un seguit de tallers formatius, dividint-se els participants en 2 grups de treball segons la llengua: anglès o francès. Les dates seran +/- del 1 al 7  de juliol, ha de ser abans del Ramadan

– Les temàtiques del campament van des de canvi climàtic i sostenibilitat, polítiques de joventut, joventut i treballa, inclusió social, gènere, lideratge, reducció de riscos de desastre… L’edició que es durà aterme a Andorra es centrarà a “Principis i Valors”

 

Seny Nit

 

Aquesta activitat d’informació dels riscos de les drogues, enmarcada dins del Pla Nacional d’Ajuda contra la Drogaadicció va iniciar-se al 2007 gràcies a una subvenció del Ministeri de Salut, Benestar, Famila i Habitatge.

La població beneficiària del projecte són els jove i adolescents que viuen al Principat i, indirectament, les persones que el visiten.

L’objectiu de Seny Nit es oferir informació als joves i adolescents per tal de que puguin pendre les seves propies decissions envers el consum de drogues, facilitant l’informació adient per tal de que es concienciin respecte els riscos que comporta el seu consum.

Un grup de voluntaris de la Creu Roja Andorrana fà difussió  de material informatiu, a espais sovintejats pels joves i adolescents del Principat, els voluntaris de la Creu Roja Andorrana per tal d’informar de les caràcterístiques de les drogues més consumides pels joves i adolescents, així com de les conseqüències del consum d’aquestes tant a curt com a llarg termini.

 

Tallers amb els joves – Drets Humans/YABC

Operacions Internacionals

 

En aquesta àrea s’agrupen les activitats internacionals realitzades per la Creu Roja Andorrana, tant a nivell de relacions internacionals amb altres components del Moviment Internacional de la Creu Roja, com els programes de cooperació realitzats a l’estranger i la resposta a emergències en aquest àmbit.

 

La Cooperació Internacional

 

La cooperació Internacional és un conjunt d’accions organitzades destinades a potenciar la millora de les condicions de vida i desenvolupament dels pobles, dins d’un marc de respecte a l’independència sobirana nacional d’aquests.

Amb aquestes activitats internacionals, la Creu Roja pel mitjà d’aplicació dels seus Principis Fonamentals pretén assolir la seva missió humanitària que és “ millorar la vida de les persones vulnerables mobilitzant el poder de la humanitat.”

Els tipus d’ajudes es divideixen com segueix:

1.    AJUDA HUMANITÀRIA I D’EMERGÈNCIES: Actuacions d’emergències destinades a cobrir les necessitats bàsiques en casos de  desastres que provoquen crisis humanitàries: catàstrofes naturals, conflictes armats, crisis econòmiques…

2.    COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Suport a projectes comunitaris per aconseguir un desenvolupament sostenible.

3.    SENSIBILITZACIÓ/ EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT: accions de sensibilitatzació i educació amb tendència a crear una consciència solidaria i generar canvis personals i socials que possibilitin unes relacions internacionals justes.

Alguns dels projectes de la Creu Roja Andorrana:
1989-1998  Construcció d’un Centre d’Atenció Primària a Djibo ( Burkina Faso).
1997  Programa de reeducació i assistència a víctimes de les mines terrestres a Cambotja.
1998-1999  Construcció d’una escola a Camarones ( Equador).
2000-2003 Construcció d’una escola agràriaa Libertad de Timbre ( Equador).
2004-2005  Construcció d’un Centre-Refugi Comunitari-Polivalent, amb capacitat per 1200 persones, a Puri  al Districte d’Orissa a l’India.
2006 Programa comunitari de rehabilitació per discapacitats de les poblacions de Salfit a Cisjordània.
2007-2010   Projecte de seguretat alimentària a benefici de 40 agrupacions femenines de la Província del Soum al Burkina Faso.

2011-2013   Joves contra el VIH/SIDA,  projecte amb la col·laboració de la Creu Roja d’Armènia i de la Federació Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja.

 

Plataforma conjunta d’Acció Humanitària de les ONG’s d’Andorra
L’ajuda humanitària que permet aquestes campanyes de  captació de fons es fa arribar  a través de les entitats amb representació internacional com Càritas, Unicef, Intermón Oxfam i Creu Roja Andorrana.

La Creu Roja Andorrana  fa arrivar els ajuts als damnificats  a través de la Federació Internacional de les Societats Nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja.

Des de la creació de la Plataforma d’ONG’s d’Andorra, al 1994, la Creu Roja Andorrana ha fet arrivar un total de 734.138€  per ajuts en emergències com per exemple: els conflictes bèl·lics a Ruanda (1994) o Kosovo (1999), catàstrofes naturals com els ocasionats per l’Huracan Mitch a Centreamérica ( 1998) o el tsunami al Sudest asiátic (2005), ajuda per paliar situacions de crisis humanitàries cróniques  degudes a sequeres o conflictes bèl·lics com a l’Âfrica ( 2003) o Darfur( 2007)…

 

Cada donació és una ajuda essencial que millora la vida dels que més ho necessiten