Search

Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS:

1. Cal presentar el full d’inscripció per recollir el certificat de formació.
2. Tots els cursos tenen un nombre de places limitades.
3. El curs podrà ser anul·lat o posposat si no es cobreixen el 70% de les places. En
aquest cas es podrà retornar l’import abonat o es reservarà per un proper curs
(reserva vàlida durant sis mesos).
4. No es fa cap reserva de plaça. Aquesta serà vàlida en el moment de formalitzar la
inscripció.
5. En cas de no poder assistir a la formació, cal avisar amb una antelació mínima de 2
dies laborables al telèfon 808225 (deixar missatge al contestador fora d’horari laboral).
En aquest cas es podrà retornar el 80% del preu d’inscripció o es reservarà per un
proper curs (reserva vàlida durant sis mesos).
6. En cas de no presentar-se a la formació, no es retornarà l’import de la inscripció
7. En cas d’abandonar el curs al llarg de la primera meitat es cobrarà el 50%
8. En cas d’abandonar el curs al llarg de la segona meitat es cobrarà la totalitat 100%
9. Les formacions es realitzaran a les instal·lacions de la Creu Roja Andorrana o en
aquelles instal·lacions que l’entitat hagi concertat.
10. L’assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives.
11. Les certificacions acreditatives de les formacions es lliuraran a partir dels 15 dies
següents a l’últim dia de formació.
12. Les certificacions es lliuraran al titular o a la persona que aquest autoritzi per escrit.
13. No es farà cap duplicat de la certificació, en cas de pèrdua, es podrà facilitar un
certificat acreditatiu.
14. En el cas que l’abonament d’aquesta inscripció sigui a càrrec d’una empresa, aquesta, serà propietària de la titulació obtinguda, aquest fet eximeix a la Creu Roja Andorrana la obligació de lliurar el títol o certificat d’aquesta formació a l’inscrit. En cas de rebre una autorització escrita per part de la empresa es podrà lliurar la titulació a l’inscrit.

 

 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ:

 

1. Tenir més de 10 anys per a les formacions en primers auxilis.
2. Tenir més de 16 anys per les formacions de PSE
3. Tenir més de 18 anys per les formacions d’aquàtic.
4. Adjuntar una fotocòpia del document d’identitat.
5. Adjuntar una fotografia tipus carnet.
6. Emplenar el formulari d’inscripció.
7. Abonar l’import d’inscripció.
8. Signar l’acceptació de les condicions generals, de les Condicions d’inscripció i
les condicions relatives a la Llei de Protecció de dades.
9. Signar la certificació de no disposar de cap contraindicació per realitzar la formació.

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

 

D’acord amb la llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, el CLIENT informa a CREU ROJA ANDORRANA que les seves dades personals obtingudes en el moment de la contractació es tractaran amb la finalitat de gestionar la relació laboral que els uneix, es conservaran mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal. El CLIENT informa que CREU ROJA ANDORRANA que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament tot adreçant-se a Avinguda Santa Coloma, 47-51 – AD500 Andorra la Vella .

 

E-mail: creuroja@creuroja.ad. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.apda.ad.